شرح خبر
 
تاريخ :
1397/9/14
عنوان: سي و پنجمين طرح مبادله کتاب
متن:کتابخانه ی عمومی حسینیه ی ارشاد سی و پنجمین طرح مبادله ی کتاب را برگزار می نماید!

کتاب های خوانده شده ی خود را بدهید و کتاب جدید بگیرید.

کتابخانه ی عمومی حسینیه ی ارشاد برای پویایی مجموعه و تحقق برخی از اهداف خود در راستای اشاعه ی فرهنگ کتابخوانی و ارتقاء سطح کیفی مطالعه ی علاقه مندان برای سی و پنجمین بار متوالی اقدام به برگزاری طرح مبادله ی کتاب کرده است. این طرح هر شش ماه یکبار برپا می شود و استفاده از این طرح برای عموم آزاد است.

علاقه مندان می توانند کتاب های خود را که دیگر مورد استفاده قرار نمی گیرد و از نظر محتوایی و کیفی مناسب هستند با کتاب های کتابخانه که بدین منظور فراهم شده، مبادله کنند.

لیست منابع کتابخانه که در این طرح قرار می گیرند، یک هفته پیش از آغاز در سایت کتابخانه به آدرس www.hepl.ir قابل مشاهده است.

کودکان و نوجوانان عزیز!

شما هم در این طرح دعوتید و می توانید علاوه بر مبادله کتاب های خود با کتاب های کتابخانه، کتاب هایتان را با یکدیگر نیز مبادله کنید.

میز مبادله کتاب، برای تمامی گروه های سنی و علاقه مندان به موضوعات مختلف، پیشنهادات جذاب و خواندنی خواهد داشت.

زمان: شنبه 24 آذر تا جمعه 30 آذر 97، ساعت 9 الی 14

مکان: حسینیه ی ارشاد

تماس: 7-22894004 داخلی 25
منابع: