شرح خبر
 
تاریخ
1401/12/13
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 13 اسفند 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

My fair lady

Lerner, Alan Jay

2

آئين هاي كنفوسيوس، دائو، بودا

مينگ، دووي

3

اژدهاي فرزندت را رام كن!

جعفرزاده، فاطمه

4

تنها يك نفر

اشنوز، ژان

5

چارچوب مرجع آموزش زبان فارسي

 

6

حراج ملي: دومين دوره

 

7

خشت به خشت

يغما، حيدر

8

خيال ماندنت را دوست دارم

فلاح، مائده

9

راز بين دو نفر

مك منس، كارن

10

راهنماي كامل طراحي

سيواردي، جوواني

11

سيطره

روحي دل، الهه

12

كاخ كاغذي

كاولي هلر، ميراندا

13

كاربرد مديريت دانش در بخش هاي نسخ خطي در كتابخانه هاي ايران

روحي دل، الهه

14

مذهب عشق

پاپلي يزدي، محمد حسين

15

همه چيز رو به راه است؛ ممنونم

زماني پدرام، شهاد

 

 

 

 


منبع