شرح خبر
 
تاریخ
1401/8/22
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 22 آبان 1401
متن


بسیاری از کتاب‌های کتابخانه حسینیه ارشاد، نسخه‌ی دیجیتال هم دارند و می‌شود در منزل و وقت‌های فراغت نسخه‌ی دیجیتال‌شان را در لپ تاپ یا تبلت مطالعه کرد.
در این پست شش کتاب منتخب دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم: 

از پاریز تا پاریس، هفت شهر، هفت جوش، هفت رنگ  پدیدآور: محمد ابراهیم باستانی پاریزیبار دیگر شهری که دوست می داشتم پدیدآور: نادر ابراهیمی (گروه سنی 12 تا 15 سال)دورا در فصل پاییز پدیدآور: کیکی تورپ (گروه سنی 7 تا 9 سال)شناخت گیاهان دارویی و معطر ایران  پدیدآور: ولی الله مظفریان (کتاب مرجع)حساب جدید: در اعداد مرکبه و کسر اعشاری و مقیاس های ایران پدیدآور: عبدالکریم سعادت (چاپ سنگي)( این کتاب برای تدریس سوم ابتدائی تدوین شده است.)

منبع