شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/16
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 14 خرداد 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

Scaredy squirrel at night

Watt, Melani

الف - ب

2

باز هم آن مرد را ديدم

عبدي، زهرا

ب - ج

3

باغچه ي بره كوچولو

حق پرست، نورا

ب

4

پيامبر جلد 9 - 10

سليماني، نقي

د

5

جنگ ميكروبي

گوتمن، دن

ب - ج

6

خوب، بد، گوشت خوار

رنلدز، آرون

ب

7

داستان هاي فكري براي كودكان ايراني جلد 1

نوروزي، رضا علي

ب - ج

8

دوچرخه سواري

_

د

9

روز كارنامه

آذر آيين، قباد

د

10

زشت ها

وسترفلد، اسكات

د

11

گلوله و پلنگ

رجبي، مهدي

ج


منبع