شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/28
عنوان معرفی نشریات 28 خرداد 1401
متن

فصلنامه کتاب امروز
این نشریه را درسال 1350 تا 1353 در 8 شماره، شرکت سهامی کتاب‌های جیبی چاپ کرده است و مطالب هر شماره از دفترهای کتاب امروز، شامل گفتگو، نقد و نظر، مقاله، کتابشناسی و ... است. همچنین در هر شماره‌ی این نشریه یک گفت‌و‌گوی اساسی با یک مترجم یا نویسنده صورت گرفته است. دوره جدید مجله را انتشارات علمی و فرهنگی از سال 1400 تاکنون منتشر می‌کند. کتاب امروز فصلنامه‌ای تخصصی در زمینه معرفی کتاب است و در حوزه‌های تألیف، ترجمه، ویرایش و طراحی، اطلاعات لازم را در اختیار مخاطبان حرفه‌ای و پیگیر دنیای کتاب قرار می‌دهد. نشریه در هر شماره خود، پرونده‌ای درباره یکی از شخصیت‌های مهم انتشارات فرانکلین یا انتشارات علمی و فرهنگی منتشر می‌کند و در این شماره نیز نوبت به نجف دریابندی رسیده است که به مدت 15 سال سردبیر ارشد انتشارات فرانکلین بود.
در این شماره می خوانید:
1. رسانه‌ای به نام هویت بصری
2. آیا هنوز می‌توان رمان اجتماعی نوشت؟
3. مورد خاصّ پساساختارگراییفصلنامه مترجم
مترجم فصلنامه‌ای علمی و فرهنگی در حوزه نظریه و عمل ترجمه است که از سال 1370 تاکنون به مدیر مسؤولی دکتر علی خزاعی‌فر منتشر می‌شود و شامل مقالاتی در زمینه نظریه و عمل ترجمه ادبی، تاریخ ترجمه در ایران، آموزش ترجمه و نقد ترجمه است. مترجم به آن دسته از موضوعات نظری و عملی می‌پردازد که در عمل به کار مترجم می‌آید و به او بینش یا آموزش می‌دهد.
در این شماره می‌خوانید: 
1.ترجمه متون فلسفی در ایران
2.خطاهای سهوی در ترجمه
3.در باب ترجمه متون علوم انسانی و علوم اجتماعی در ایران
مقالات مورد نیاز خود را می توانید از طریق ایمیل  diglib@hepl.ir درخواست دهید و پاسخ خود را دریافت نمایید.

منبع