شرح خبر
 
تاریخ
1400/6/8
عنوان امانت منابع بخش نشریات
متن
«قابل توجه اعضای محترم»
امانت منابع بخش نشریات
از تاریخ 09/06/1400
روزهای شنبه، یکشنبه و سه‌شنبه از ساعت 9 تا 14
ثبت درخواست تلفنی: 7-22894004 داخلی 23 و 25

منبع