شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/20
عنوان: نمايشگاه جبر و اختيار، انسان و اسلام
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه با موضوع «جبر و اختيار، انسان و اسلام» از تاريخ 1397/10/29 الي 1397/11/05 در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: