شرح خبر
 
تاريخ :
1398/3/13
عنوان: ادامه کلاس تفسیر قرآن کریم
متن:
ادامه کلاس تفسیر قرآن با تدریس دکتر میرباقری از یکشنبه 19 خرداد برگزار می شود.
منابع: