شرح خبر
 
تاریخ
1398/3/13
عنوان ادامه کلاس تفسیر قرآن کریم
متن
ادامه کلاس تفسیر قرآن با تدریس دکتر میرباقری از یکشنبه 19 خرداد برگزار می شود.
منبع