شرح خبر
 
تاريخ :
1396/3/27
عنوان: نشست علمی "ارزیابی آمادگی برای رخداد زمین لرزه بعدی"
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد شصت و ششمین نشست علمی خود را به مناسبت بیست و هفتمین سالروز زلزله منجیل (31/3/1369)، به موضوع " ارزیابی آمادگی برای رخداد زمین لرزه بعدی " اختصاص داده است.
این نشست روز چهارشنبه 31 خرداد1396 ، از ساعت 18 تا 20:30 برگزار می شود.
دبیر جلسه جناب آقای دکتر مهدی زارع و سخنرانان آقایان، دکتر مهدی زارع و شهریار مزیدآبادی و خانم¬ها، دکتر پروانه پیشنمازی و معصومه کمال الدینی هستند که موضوعات: "ارزیابی آمادگی در برابر یک زمین لرزه با بزرگای بیش از 7" ؛" نگاهی به مدیریت خدمات امدادی در زلزله منجیل" ؛ ؛" آسیب-شناسی عملکرد رسانه ها در پوشش خبری زلزله های ایران" و " مروری بر پیشینه جامعه شناسی زلزله در ایران و زلزله منجیل"را مورد بررسی قرار خواهند داد.
در حاشیه نشست، نمایشگاه موضوعی از منابع مرتبط موجود در برپا است.
کتابخانه از اعضای خود و دیگر علاقه مندان برای شرکت در این نشست دعوت می¬ ماید.
تماس با روابط عمومی: 22866465 و www.hepl.ir

منابع: