شرح خبر
 
تاريخ :
1397/12/5
عنوان: نمايشگاه خدا و قرآن
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي گرامي‌داشت و تدبر در قرآن کريم از تاريخ 14 تا 27 اسفند ماه 1397 پنجاه و نهمين نمايشگاه موضوعي دو هفتگي خود را با موضوع «خدا و قرآن» شامل انواع منابع موجود با موضوعات: راه‌هاي اثبات وجود خدا در قرآن، نقش خدا در تاريخ از منظر قرآن، مفهوم ملکوت خدا، مسئله رويت خدا، مکالمات خداوند و پيامبران در قرآن، اسماء و صفات الهي در قرآن و ... در کتابخانه برگزار مي‌کند.
کتابخانه مشتاقانه آماده پاسخگويي به پرسش‌هاي علاقه‌مندان است. افراد مي‌توانند با شماره تلفن 22866465 تماس گرفته، يا از طريق نشاني www.hepl.ir پرسش‌هاي خود را با کتابدار آنلاين در ميان بگذارند.
منابع: