شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/28
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 28 خرداد 1401
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Even Steven

Gilstrap, John

2

بافته موي مادربزرگ

برونسكي، آلينا

3

تراشيدم، پرستيدم، شكستم: گفتارهايي در سياست و هويت ايراني

بروجردي، مهرزاد

4

تركش كنم يا نه؟: چه طور تصميم بگيريم با هم پيش برويم...

داس، كارول

5

جامعه شناسي قصور پزشكي

كاظمي، سيمين

6

جامعه و گفتمان: بافت اجتماعي چگونه بر متن و گفتار تاثير مي گذارد

دايك، تون ا. وان

7

جوان و ثروتمند بازنشسته شويد

كيوساكي، رابرت

8

دختر ساده دل: چطور با درمان ساده دلي اجازه ندهيم ديگران از ما سوء استفاده كنند

انگل، بورلي

9

رنگين كمان تقدير

نيكخوي مكمل، زهرا

10

روان درماني مبتني بر بهبود كيفيت زندگي

فريش، مايكل

11

عمويم جمشيدخان كه هميشه باد او را با خود مي برد

علي، بختيار

12

فرهنگ از ديدگاه انسان شناسي و قوم شناسي

بشيريه، حميد

13

كودك راه حل مدار

نوروزي، رضا علي

14

كودك واقع گرا

محسني، آسيه

15

ويترين جاذبه هاي گردشگري ايران

عليپور، مظاهر

 

 

 


منبع