شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/18
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 18 دی 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

Frames of mind

Gardner, Howard

2

آدم سازان

پاكارد، ونس اوكلي

3

افكار پنهان ايرانيان: ايران در انديشه ي اقبال ...

مقيسه، محمد حسن

4

پزشكي در شاهنامه و نوشدارو و افيون در ادبيات...

سياسي، محمد

5

خانه گرب‌ ها

قادر، هيوا

6

در ميان ژاپني‌ها: مردم و مديران

افشين منش، حسين

7

دستبندهاي مغناطيسي

هاشمي، جمشيد

8

راهنماي دكتر خانواده در مورد كمر درد

جيسون، مالكوم

9

سايه سار

احسان منش، زهرا

10

سه شاعر

جعفري تبريزي، محمد تقي

11

سياست‌گذاري فرهنگي مسجد در جمهوري ...

فرخي، ميثم

12

شاهكارهاي فرش بافي مشهد در عصر قاجار

كمندلو، حسين

13

فرهنگ لغات متضاد و مترادف فارسي عربي عربي...

سبزيانپور، وحيد

14

فلسفه اخلاق: از دايره المعارف فلسفه ويراسته پل...

 

15

گفتگو با خدا (مناجات)

رهبرزاده، حسن

16

مان‌ي‌ءشوء: ده هزاران گلبرگ، ده هزاران دوران...

اوكا، ماكوتو

17

موسيقي ايران: از آغاز تا امروز

جوادي، غلامرضا

18

نامه‌ها و چامه‌ها

كديور، منوچهر

19

نفت و جغرافياي اقتصادي

قاسمي، ايرج

20

همنام گل‌هاي بهاري

سيدي، حسين
 منبع