شرح خبر
 
تاریخ
1401/10/26
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 24 دی 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

It was the night before christmas

_

ب

808 .8 I91

J

2

امتداد زمان

رسولي، سيد طه

د

الف۵۲۳ر  62/ ۳فا۸ 

ج

3

ايليا جلد 11-10

توكلي، امين

ج

۷۴۱  /۵ الف۸۶۱ت   

ج

4

بچه ابر

مونتيخو، روده

الف - ب

۱۵۴ /۳ ب۸۵۳م   

ج

5

پيله ها

مزاري جلالي، عبدالرضا

د

۷۴۵ /۵ پ۴۹۴م   

ج

6

راز عجيب بچه قورباغه

كانگ، آنا

الف - ب

۳۰۵ /۲ ر۳۱۸ك   

ج

7

قايقراني

_

د

۷۹۷ /۱  ۳۳۴ق   

ج

8

كادوي تولدي كه بپر بپر مي كرد

باباجاني، علي

الف - ب

ك۱۱۳ب ۳فا۸  

ج

9

كره اسب

بلينو، ناتالي

الف - ب

۵۹۱ /۳ ك۶۷۷ب   

ج

10

من هنوز آماده نيستم!

آلن، جاناتان

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ م۷۶۴آ   

ج


منبع