شرح خبر
 
تاریخ
1398/12/8
عنوان اطلاع رسانی زمان تشکیل کلاس تزکیه و اخلاق
متن
زمان تشکیل کلاس تزکیه و اخلاق به اطلاع اعضاء محترم خواهد رسید.
منبع