شرح خبر
 
تاریخ
1400/8/1
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 1 آبان 1400
متن

رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

آموزش خط نستعليق

واشقاني فراهاني، فتحعلي

2

آموزش ديابت براي كساني كه انسولين تزريق ...

رجب، اسدالله

3

ازدواج و مباني اسلامي، روابط عاطفي و ...

 

4

استعداد تحصيلي

مسيح خواه، هادي

5

انتفاضه گامي به سوي آزادي

 

6

انسان موجودي متعالي: بحثي كاربردي در ...

داير، وين

7

تا خميني شهر: روايت زندگي مجاهدانه حاج ...

 

8

حكايات ظريفه زنان

فرشاد مهر، فريبا

9

دو قطعه عكس ۴×۶ (شش در چهار)

ميرميراني، علي

10

راهنماي بانوان

ساكت، آرمان

11

راهنماي نگارش حقوقي

صبري، نورمحمد

12

رقصنده با اسب

مويز، جوجو

13

سوء مصرف و وابستگي به مواد (از شيوع تا ...

يارمحمدي واصل، مسيب

14

سيماي معنوي حضرت زهرا عليهاالسلام

اكبري، محمد رضا

15

شبيه سازي انساني از ديدگاه آيين كاتوليك و اسلام

اسلامي، حسن

16

شوش و جنوب غربي ايران

 

17

گفتمان چپ در ايران (دوره قاجار و پهلوي اول)

احمدي، محمد علي

18

مجموعه كامل قوانين حقوقي

 

19

نقد عمر

صيرفيان، محمد

20

همگام با آزادي

جعفري، محمد مهدي

21

تقاطع [دیسک ویدئویی]

 

22

موعود [دیسک ویدئویی]

 

 

منبع