شرح خبر
 
تاریخ
1398/6/27
عنوان نمايشگاه هفتگي جامعه شناسي
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/07/06 الي 1398/07/12 با موضوع «جامعه شناسی» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع