شرح خبر
 
تاریخ
1397/9/14
عنوان بازدید دانش آموزان مدرسه نورنرگس از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن
37 نفر دانش آموز پايه اول دبستان نور نرگس از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند و علاوه بر آشنايي با خدمات بخش دو کتاب "تولد زال" و "لطفا اين کتاب را باز نکن" برايشان قصه گويي شد و 10 چيستان نيز برايشان به صورت ساده مطرح شد.

منبع