شرح خبر
 
تاريخ :
1398/4/18
عنوان: نمايشگاه کيميا - زِ - خاک
متن:
موسسه فرهنگي هنري حسينيه ارشاد نمايشگاهي را از آثارِ هنري آقاي احمد شادپيام با استفاده از نرم‌افزار فتوشاپ برگزار مي‌کند.
«کيميا ز خاک» يعني لحظه‌هاي خوب ياد پروردگار و نيکي و کمک، همچنين استفاده بهينه از ابزارهاي ساده که مي‌تواند حتي محدود شود به ليواني از چاي يا گردشي ساده در راستاي خوش بودن و لذت بردن از زندگي.
زمان برگزاري نمايشگاه: 22 تا 31 تيرماه 1398 ساعت 9 تا 18.
براي اطلاعات بيشتر مي‌توانيد با شماره 22866465 تماس گرفته يا از طريق نشاني www.hepl.ir پرسش‌هاي خود را با کتابدار آنلاين مطرح نماييد.
منابع: