شرح خبر
 
تاریخ
1401/11/1
عنوان کارگاه های مهارت آموزی خلاقشو
متن

کارگاه های مهارت آموزی خلاقشو


🔸️خودت رو بهتر بشناس!
🔹️متفاوت نگاه کنیم!
🔸️باهم بهتره!
🔹️خوب بگو ، خوب بشنو!

🔻پنجشنبه ها در حسینیه ارشاد
۶ و ۲۰ بهمن ، ۴ و ۱۸ اسفند ماه
جهت ثبت نام با شماره تماس زیر تماس حاصل نمایید
02122866465
منبع