شرح خبر
 
تاریخ
1400/10/25
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 25 دی 1400
متن


معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال

کتاب‌های زیر را در کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد بخوانید:

درباه معنی زندگی  پدیدآور: ویل دورانت

برگ اضافی  پدیدآور: منصور ضابطیان

زندگی خوب  پدیدآور: مارک ورنون

اشعار برگزيده از ديوان خواجه حافظ شيرازي (چاپ سنگي) گردآورنده: علي فروغي، ابوالحسن فروغي

کوسه‌ها  پدیدآور: استفان سویج (گروه سنی 6 تا 9 سال)

شاهکارهای نقاشی ایران  پدیدآور: سید محمود افتخاری

منبع