شرح خبر
 
تاريخ :
1396/7/19
عنوان: به بهانه روز جهانی عصای سفید کارگاه نویسندگی خلاق نوجوانان نابینا
متن:


کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد به بهانه روز جهانی عصای سفید برنامه‌ ویژه‌ای را به شرح زیر برای نابینایان برگزار می‌کند:
 
 شروع کارگاه نویسندگی خلاق ویژه‌ی نوجوانان نابینا با تدریس آقایان دکتر سعید عباس پور، فرهاد حسن‌زاده و علیرضا محمودی ایرانمهر 30 مهر از ساعت 9 تا 12
 
حضور برای اعضای بخش نابینایان کتابخانه رایگان است. برای کسب اطلاعات بیشتر 22894004 داخلی 15 تماس حاصل نمایید.
منابع: