شرح خبر
 
تاریخ
1398/2/21
عنوان نمایشگاه موضوعی اخلاق اسلامي
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/02/28 الي 1398/03/03 با  موضوع «اخلاق اسلامي» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع