شرح خبر
 
تاريخ :
1398/1/17
عنوان: اسلام و آموزش و پرورش
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه،  نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند.  نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/01/17 الي 1398/01/23 با  موضوع «اسلام و آموزش و پرورش» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: