شرح خبر
 
تاریخ
1401/2/17
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 17 اردیبهشت 1401
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

آشنايي با قرآن كريم شرح و ترجمه جزء بيست و پنجم براي نوجوانان

زنبقي، فرزانه

د

2

انقلاب اسلامي و مسائل پيرامون

_

د

3

درخت ها براي تو پرنده ها براي من

نظري، مهديه

د

4

شاهدخت

كس، كيارا

د

5

شرق باستان

_

د

6

شعر دعا

_

الف

7

كاراته باز حرفه اي

گوتمن، دن

ب - ج

8

مسافر هشتم

شيخي، مژگان

د

9

مهمان عجيب

گوتمن، دن

ب - ج

10

واليبال

_

د


منبع