شرح خبر
 
تاریخ
1398/12/4
عنوان عدم تشکیل کلاس تزکیه و اخلاق
متن
کلاس تزکیه و اخلاق خانم دکتر فرزاد دوشنبه 5 اسفند تشکیل نمی‌شود.


حسینیه ارشاد
22866465


منبع