شرح خبر
 
تاریخ
1398/7/3
عنوان نمايشگاه «خير و شر در قرآن»
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي گرامي‌داشت و تدبر در قرآن کريم از تاريخ 9 تا 22 مهر ماه 1398 هفتاد و دومين نمايشگاه موضوعي دو هفتگي خود را با موضوع «خير و شر در قرآن» شامل انواع منابع موجود با موضوعات: بررسي معناشناختي واژه خير و شر در قرآن، مسئله شر و عدل خداوند، قرآن و نظام احسن، نقش انسان در شرور طبيعي، معناشناسي حسن و قبح و ... در کتابخانه برگزار مي‌کند.
کتابخانه مشتاقانه آماده پاسخگويي به پرسش‌هاي علاقه‌مندان است. افراد مي‌توانند با شماره تلفن 22866465 تماس گرفته، يا از طريق نشاني www.hepl.ir پرسش‌هاي خود را با کتابدار آنلاين در ميان بگذارند.
منبع