شرح خبر
 
تاريخ :
1398/7/15
عنوان: عدم تشکیل کلاس شرح مثنوی مولانا
متن:
کلاس شرح مثنوی مولانا آقای دکتر منصوری لاریجانی تشکیل نخواهد شد.

حسینیه ارشاد

تلفن: 22866465

منابع: