شرح خبر
 
تاريخ :
1397/4/9
عنوان: نشستی با عنوان: «نظریه داده برای مدیریت داده»
متن:کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد چهاردهمین دوره از نشست های علم اطلاعات و دانش شناسی را با موضوع «علم اطلاعات و تفکر داده محور» برگزار می کند.
هشتاد و یکمین نشست (دومین جلسه دوره چهاردهم) به موضوع «نظریه داده برای مدیریت داده» اختصاص یافته است. دبیر این جلسه دکتر مصطفی امینی و سخنرانان دکتر رحمت‌الله فتاحی متخصص علم اطلاعات از دانشگاه فردوسی مشهد و دکتر سعید روحانی متخصص علم داده از دانشگاه تهران هستند.
زمان : شنبه 16 تیر 1397 از ساعت 16:30 تا 18:30.
مکان : خیابان دکتر علی شریعتی، حسینیه ارشاد، کتابخانه.
کتابخانه از اعضای خود و دیگر علاقه مندان به حوزه علم اطلاعات و تفکر داده محور برای شرکت در این نشست دعوت می کند.
پخش هم‌زمان از رادیو اینترنتی ارشاد به نشانی: radio.hepl.ir
ثبت نام: yon.ir/VmcQ6
 تلفن: ۲۲۸۶۶۴۶۵
ایمیل: info@hepl.ir

منابع: