شرح خبر
 
تاريخ :
1398/7/17
عنوان: نمايشگاه هفتگي "جامعه شناسي ايران"
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده‌بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 98/7/28 الي 98/8/3 با موضوع « جامعه شناسی ایران » در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: