شرح خبر
 
تاریخ
1397/9/14
عنوان بازدید دانش آموزان مدرسه دخترانه عدل از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن
30 دانش آموز پايه اول مدرسه عدل در تاريخ 7 آذر 97 از بخش کودکان کتابخانه  بازديد کردند و ضمن آشنايي با خدمات متنوع آن 2 کتاب "لطفا اين کتاب را باز نکن" و "تولد زال" قصه گويي شد و 5 چيستان نيز برايشان طرح شد و 35 دانش آموز پايه چهارم مدرسه عدل در تاريخ 10 اذر 97 از بخش کودکان کتابخانه بازديد کردند و با خدمات متنوع آن آشنا شدند و کتاب "سروناز" خوانده شد و در آخر 5 چيستان و 4 ضرب المثل نيز برايشان مطرح شد.منبع