شرح خبر
 
تاریخ
1400/4/19
عنوان اطلاعیه
متن
اعضای محترم
به اطلاع می رساند طبق مصوبه ستاد ملی کرونا تا اطلاع ثانوی به دلیل تغییر وضعیت شهر تهران به رنگ قرمز از امانت دهی منابع چاپی معذوریم.
منبع