شرح خبر
 
تاریخ
1398/3/13
عنوان نمايشگاه موضوعي آداب معاشرت (اسلام)، دوستي (اسلام)، مسافرت و جهانگردي (اسلام)
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/03/25 الي 1398/03/31 با موضوع «آداب معاشرت (اسلام)، دوستي (اسلام)، مسافرت و جهانگردي (اسلام)» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع