شرح خبر
 
تاریخ
1402/7/1
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش بزرگسالان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 1 مهر 1402
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

1

آن يك چيز

كلر، گري

2

اصول مديريت شايسته

شايسته نژاد، علي اكبر

3

بازیگر

مهريزي مقدم، منير

4

باغ هاي تسلا

رضا، پريسا

5

خانواده، سرآغاز اولين يادگيري ها

رديچ، جودي

6

در دفاع از فهم: سخنراني هاي آلبر كامو...

كامو، آلبر

7

ديزي داركر

فيني، آليس

8

شام آخر در سرخ ده

سليماني، بلقيس

9

شرح نقش الفصوص

مظاهري، عبدالرضا

10

عذرخواهي نكن؛ دختر

هاليس، ريچل

11

فشن

آرنولد، ربكا

12

فقر احمق مي كند

مولايناتهان، سندهيل

13

قاموس فرزانگي

كوئيلو، پائولو

14

كتاب تست ها

كروگروس، ميكائل

15

كتابخانه ي نيمه شب

هيگ، مت

16

معاد جسماني در حكمت متعاليه

پويان، مرتضي


منبع