شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/27
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 27 شهریور 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

*

1

Once upon a time

Taghdis, Sousan

ب

*

2

اشكال

_

الف-ب

3

پيامبري از كنار خانه ما رد شد

نظر آهاري، عرفان

د

4

توماس اديسون

بورگن، مايكل

ج

*

5

خانه درختي 104 [صد و چهار] طبقه

گريفيتس، اندي

ج

6

در مطب دكتر

تبرايي، اعظم

ب

*

7

مبارزه ي بيگانه و دار و دسته ي بدها

بليبي، آرون

ج

*

8

مرگ سياه دل

فونكه، كورنليا كارولينه

د


منبع