شرح خبر
 
تاريخ :
1398/7/11
عنوان: نمايشگاه هفتگي تاريخ جامعه شناسي
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده‌بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 98/7/20 الي 98/7/27 با موضوع «تاریخ جامعه شناسی» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: