شرح خبر
 
تاریخ
1398/7/11
عنوان نمايشگاه هفتگي تاريخ جامعه شناسي
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده‌بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 98/7/20 الي 98/7/27 با موضوع «تاریخ جامعه شناسی» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع