شرح خبر
 
تاريخ :
1397/12/21
عنوان: عدم کلاس تزکیه و اخلاق
متن:
کلاس تزکیه و اخلاق با تدریس خانم دکتر فرزاد دوشنبه 27  اسفندماه تشکیل نمی‌شود.

منابع: