شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/21
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه ادب از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
27 دانش آموز پيش دبستان مدرسه ادب در تاريخ 17 بهمن 97 از بخش کودکان و نوجوانان بازديد کردند. ضمن آشنايي با خدمات بخش، کتاب " يک کتاب درهم و برهم" کتابخواني شد و کتاب پارچه اي "تولد زال" قصه گويي شد. در آخر 5 چيستان و 5 پانتوميم "مشاغل" اجرا شد.
منابع: