شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/21
عنوان: نشستی با عنوان: «از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها»
متن:کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد شانزدهمین دوره از نشست‌هاي علم اطلاعات و دانش‌شناسي را با  موضوع «علمِ اطلاعات و مدیریتِ داده محور» برگزار مي‌کند.
نود و پنجمین نشست (چهارمین جلسه دوره شانزدهم) به موضوع «از مباشرتِ داده‌ها تا حکمرانیِ داده‌ها» اختصاص يافته است. دبير اين جلسه دکتر مصطفي اميني و سخنرانان دکتر محمد حسن‌زاده عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و متخصص علم اطلاعات و مهندس هاتف خرمشاهی رییس هیئت مدیره شرکت نوآوران امین و متخصص تحول دیجیتال هستند.
کتابخانه از اعضاي خود و ديگر علاقه‌مندان به حوزه علم اطلاعات و مدیریتِ داده‌محور براي شرکت در اين نشست دعوت مي‌کند.
شنبه 27 بهمن 1397 از ساعت 16 تا 18.
خيابان دکتر علي شريعتي، حسينيه ارشاد، کتابخانه.
پخش هم‌زمان از راديو اينترنتي ارشاد به نشاني: radio.hepl.ir
ثبت نام: https://evnd.co/QukX9
تلفن: ۲۲۸۶۶۴۶۵
ايميل: info@hepl.ir

منابع: