شرح خبر
 
تاریخ
1398/3/25
عنوان کلاس تفسیر قرآن کریم
متنکلاس تفسیر قرآن کریم با تدریس دکتر میرباقری از 26 خرداد ماه یکشنبه‌ها از ساعت 17 تا 18برگزار می‌شود.

منبع