شرح خبر
 
تاریخ
1398/7/24
عنوان نمايشگاه هفتگي "سرمايه اجتماعي" و "روابط بين اشخاص"
متن
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتاب‌هاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده‌بندي) آن‌ها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 98/8/4 الي 98/8/10 با موضوع «سرمایه اجتماعی» و «روابط بین اشخاص» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منبع