شرح خبر
 
تاريخ :
1396/10/27
عنوان: بازی های ویدیویی [گروهی] در کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:


بازی های ویدیویی [گروهی] در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد راه اندازی شد.

 خانواده ها، جوانان و دانش آموزان می توانند، با تشکیل گروه های 2 تا 6 نفره به کتابخانه مراجعه کنند و در کنار هم بازی های گروهی جذابی را تجربه کنند.

برای  کسب اطلاعات بیشتر و  ثبت نام با شماره 7-22894004 (داخلی 52) تماس بگیرید یا نوارهای قرمز را دنبال کرده و به بخش کتابداران بازی مراجعه کنید.

توجه: حداقل سن مجاز برای شرکت در این برنامه  12 سال است.

منابع: