شرح خبر
 
تاریخ
1398/5/15
عنوان عدم تشکیل کلاس تفسیر قرآن
متن
کلاس تفسیر قرآن با تدریس دکتر میرباقری یکشنبه 20 مرداد تشکیل نمی‌شود.
منبع