شرح خبر
 
تاريخ :
1398/1/24
عنوان: اسلام و علوم مختلف
متن:
کتابخانه عمومي حسينيه ارشاد براي نگاهي دوباره به کتابهاي نفيس و قديمي موجود در کتابخانه، نمايشگاه موضوعي بر اساس چيدمان (رده بندي) آنها در قفسه‌ها را به صورت هفتگي برگزار مي‌کند. نمايشگاه اين هفته از تاريخ 1398/01/24 الي1398/01/30 با  موضوع «اسلام و علوم مختلف» در بخش امانت برگزار مي‌شود.
منابع: