شرح خبر
 
تاريخ :
1397/10/11
عنوان: بازدید دانش آموزان مدرسه حافظان وحي از کتابخانه حسینیه ارشاد
متن:
29 دانش آموز پايه دوم مدرسه حافظان وحي در تاريخ شنبه 8 دي ماه 97 از بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه بازديد کردند و ضمن آشنايي با خدمات بخش براي ايشان کتاب "لطفا اين کتاب را باز نکن" خوانده شد و کتاب پارچه اي "تولد زال" قصه گويي شد و در آخر 6 چيستان برايشان مطرح شد.


منابع: