شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/27
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 27 شهریور 1401
متن

معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 19/06/1401

بسیاری از کتاب‌های کتابخانه حسینیه ارشاد، نسخه‌ی دیجیتال هم دارند و می‌شود در منزل و وقت‌های فراغت نسخه‌ی دیجیتال‌شان را در لپ تاپ یا تبلت مطالعه کرد.
در این پست شش کتاب منتخب دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم: 

سه پرسش  پدیدآور: دون ميگوئل روئيز، باربارا امريز

پاک سازی آگاهی  پدیدآور: دبی فورد

خاک ثروت‌های طبیعی زمین  پدیدآور: ایان گراهام (گروه سنی 12 تا 15 سال)

پیتزای داغ برای کنت اشراف زاده  پدیدآور: جرونیمو استیلتن (گروه سنی 7 تا 11 سال)

چراغ تجربه  پدیدآور: جعفر پژوم (کتاب مرجع)

محرق القلوب  پدیدآور: مهدی بن ابی ذر نراقی (نسخه خطی)

منبع
کتاب
دیجیتال