شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/19
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 19 شهریور 1401
متن
رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

1

نحو يا محو

افشار، علي

د

2

The last ticket and other stories

_

د

4

در مهد كودك

تبرايي، اعظم

ب

5

زنان كوچك

آلكوت، لوئيزا مي

د

6

ستارخان

نجفي، عبدالمجيد

د

 

شیری که می‌خواست جلال باشد

عاطف، تورج

د

7

فرفره هاي سنتي ايران

مزاري جلالي، عبدالرضا

د

8

كاراته

_

د

9

مردي كه از دنياي ديگر برگشته بود و باباي امانتي

چورچيا پرودانوويچ، نادا

ج

10

هندسه ي عصر حجري (دايره)

بيلي، گري

ج


منبع