شرح خبر
 
تاريخ :
1397/11/16
عنوان: عدم تشکیل کلاس تفسیر قرآن
متن:
کلاس تفسیر قرآن کریم با تدریس دکتر میرباقری یکشنبه 21 بهمن ماه تشکیل نمی شود.
منابع: