شرح خبر
 
تاریخ
1403/3/10
عنوان لیست کتاب و سی دی های جدید بخش کودکان و نوجوانان کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد 12 خرداد 1403
متن


رديف

عنوان

پدیدآورنده

گروه سنی

شماره راهنما

1

How Vova changed his ways

Barto, Agniia

الف - ب

372 .37 B292H

J

2

آقاي خنزر پنزري

محيدلي، نبيهه

ب - ج

۸۹۲ /۷ آ۳۷۱م   

ج

3

آن شب پر سر و صدا

هندري، دايانا

الف - ب

۱۵۴ /۶ آ۷۱۵ﻫـ   

ج

4

از اشباح نمي ترسد

تسانگ، كيتي

ج - د

۸۱۳ الف۵۶۳ت   

ج

5

اگه همه همين كار رو بكنن چي؟

جاورنيك، الن

ب

۳۷۲ /۳۷ ك/الف۲۲۶ج   

ج

6

الينا در عروسي به صرف خارش

كلهر، مژگان

ب - ج

ل‌الف۶۵۷ك ۳فا۸

ج

7

بازول گربه ي آشپزخانه

نيومن، مارجوري

الف - ب

۱۷۷ /۶ ب۹۹۶ن   

ج

8

بپز و بخور نان نان نان

عزيززاده، هادي

ج

۶۴۱ /۸ ب۵۸۴ع   

ج

9

به فرمان من واق واق واق

اكبرپور، احمد

ب

ﻫـ‌ب۶۸۳الف  ۳فا۸ 

 ج

10

به من بگو خال خالي

شهبازي، شهلا

ب

ب۷۶۶ش ۱فا۸

 ج

11

پدر بزرگ هاي هله هوله خور

حسن زاده، فرهاد

ب

پ۵۲۶ح ۳فا۸

ج

12

توپك احساس

آلبر، دايان

ب

۱۵۲ /۴ ت۷۱۶آ   

ج

13

حيوانات قطبي

مك دونالد، جيل

الف - ب

۵۹۱ /۵ ق‌ح۷۳۵م   

ج

14

دلفين هاي جزيره غيب مي شوند

زارع، لاله

ب - ج

د۱۳ز ۳فا۸

 ج

15

راز گنج دزدان دريايي

سانتياگو، روبرتو

ج - د

۸۶۳ گ‌ر۲۵۱س   

ج

16

روزي كه الكساندر به گردش رفت

آلن، پاملا

ب

۳۰۲ /۱ ر۷۶۴آ   

ج

17

زنان پيشرو (1)

_

د

۳۰۵ /۴۲۰۹۲۲  ۵۶ز   

ج

18

سبيل هايت را بپا، استيلتن!

استيلتن، جرونيمو

ب - ج

۱۵۳ /۳ س۴۹۴الف   

ج

19

سيمون دوبوار

سانچث وگارا، ماريا ايسابل

ب - ج

۸۴۰ /۹ س‌س/۷۹۳ب   

 ج

20

شاهزاده ي شنل تشتكي

رجبي، مهدي

ج

ش۳۷۲ر ۳فا۸

ج

21

كاپيتان زير شلواري و انتقام ظالمانه ي توالت توربوي 2000 [دو هزار]

پيلكي، ديو

ج

۸۱۳ الف‌ك۹۷۸پ   

ج

22

گربه خرابكار بازي رايانه اي دوست ندارد

بروئل، نيك

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ گ۴۹۹ب   

ج

23

ماه ماهي

اكبرپور، احمد

ب

۳۶۳ /۷ م۶۸۳الف   

ج

24

من بيچاره بچه ام و هيچ كاره

ريشتر، يوتا

ج - د

۸۳۳ م۹۵۶ر   

 ج

25

من عشق هستم

ورد، سوزان

ب

۱۵۵ /۴ م۵۲۲و   

 ج

26

من و هيولايم

حسين، ناديا

الف - ب

۳۷۲ /۳۷ م۵۶۲ح   

ج

27

يك اسب ته گاراژ

توزنده جاني، جعفر

ج

۶۵۸ /۴ ت‌س/۸۲۱ق   

ج

28

يك تكه زمين كوچك

ليرد، اليزابت

د

۸۲۳ /۹۱۴ ع/ت۸۷۱ل   

 ج

29

يك جاي خوب، يك خواب خوب!

قاسمي، سمانه

الف - ب

۱۵۳ /۳ ي۱۹۹ق   

ج

30

يكي؟!

بليبي، آرون

ج

۱۵۳ /۳ ي۶۷۵ب   

ج


منبع