شرح خبر
 
تاریخ
1401/6/19
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 19 شهریور 1401
متن

خیلی از کتاب‌های کتابخانه حسینیه ارشاد، نسخه‌ی دیجیتال هم دارند و می‌شود در منزل و وقت‌های فراغت نسخه‌ی دیجیتال‌شان را در لپ تاپ یا تبلت مطالعه کرد.

در این پست شش کتاب منتخب دیجیتال را به شما معرفی می‌کنیم: 

معجزه ارتباط و ان. ال. پی  پدیدآور: جری ریچاردسون

انضباط شخصی  پدیدآور: لوسیا راتما

 آب نبات چوبی قرمز بزرگ  پدیدآور: رخسانا خان (گروه سنی 7 تا 9 سال)

هاپو و زنگ هوش و سرگرمی  پدیدآور: اریک هیل (گروه سنی 3 تا 9 سال)

استان لرستان  پدیدآور: حسن زنده‌دل (کتاب مرجع)

ايضاح المشكلات پدیدآور: عبدالعليخان بن ميرزا محمد خان سديد السلطنه مستوفي (چاپ سنگي)

منبع