شرح خبر
 
تاریخ
1401/3/21
عنوان معرفی شش کتاب منتخب دیجیتال 21 خرداد 1401
متن


کتاب‌های زیر را در کتابخانه دیجیتال حسینیه ارشاد (help.ir) بخوانید:


جهانی شدن فرهنگ، هویت  پدیدآور:  احمد گل محمدی


عکاسان بزرگ جهان  پدیدآور: برایان کوكتاب هاي شگفت انگيز آقاي موريس  پدیدآور: ويليام جويس (گروه سنی 8 تا 12 سال)پی پر به دکتر میرود  پدیدآور: لرنرز  (گروه سنی 5 تا 7 سال)فرهنگنامه کنایه  پدیدآور: منصور میرزانیا (کتاب مرجع)نامه رهبران  پدیدآور: احمد آشتیانی (چاپ سنگی)  


منبع